®ACQUAPROCESS IN DE INDUSTRIE, VOEDINGSINDUSTRIE, TERTIAIRE SECTOR

Industrie Agroalimentaire

®ACQUAPROCESS

Waterbehandeling voorkomt corrosie, aanslag, vervuiling en bacteriologische groei.

INDUSTRIE, AGROVOEDING

In de industrie en de levensmiddelenindustrie is het probleem van kalkaanslag een terugkerend probleem. Het zet zich geleidelijk af in warmwatertanks en koelcircuits, wat leidt tot een verminderde warmte-uitwisseling tussen verwarmings- en koelwater en extra energiekosten tot 30%, soms zelfs 60%.

Koeltorens met open of gesloten circuit, verdampingscondensors, waterbehandeling alsmede de netheid van de installatie en het onderhoud ervan zijn essentieel voor de goede werking ervan. De risico’s van corrosie, aanslag, afzetting en bacteriologische groei zijn reëel en afhankelijk van gezond circulerend water. Dergelijke risico’s zullen de efficiëntie van de warmteoverdracht en de exploitatiekosten beïnvloeden.  

Kalkaanslag zal uiteindelijk het rendement van het apparaat verminderen en een verhoging van de koel- of condensatietemperatuur veroorzaken, maar ook van het elektrisch vermogen en dus van de extra kosten. In feite hangt aanslag niet alleen af van de concentratie calcium- of magnesiumcarbonaat in het water. Er zijn andere factoren die de vorming van afzettingen bevorderen of vertragen, zoals temperatuur, turbulentie, stroomsnelheid, water ph en watersamenstelling.

De voordelen van het ®ACQUAPROCESS-proces:

Energiebesparing | Waterbesparing | elliminatie van corrosie | Verbeterde bacteriologische controle | Lagere onderhoudskosten | Eliminatie van milieurisico’s

 

Tertiaire, Santé

®ACQUAPROCESS

Ons ultra-lage frequentie (ULF) inductieproces vermindert het chemicaliënverbruik met 30 tot 50%.

ZWEMBADEN

De meeste waterbehandelingen worden uitgevoerd met chemicaliën. Bij de behandeling van zwembaden blijft kalkaanslag de gezworen vijand. Kalk is niet alleen lelijk voor het zwembad, maar kan ook gevaarlijk zijn voor de apparatuur en het filtratiesysteem. Een verschaald zwembad leidt al snel tot tal van ongemakken, zoals troebel water, grijze of witachtige aanslag langs de wanden en de ontwikkeling van microalgen. De behandeling met chloor kan leiden tot een reactie tussen het chloor en de ammoniak waarbij chloramine wordt geproduceerd, dat giftig is en schadelijk voor de gezondheid van de baders, zoals huid- en oogirritatie.

®ACQUAPROCESS is een bewezen apparaat dat gebruik maakt van een inductieproces met zeer lage frequentie (ULF) om watersystemen te behandelen. De ULF-generator zendt een reeks signalen uit die variëren in frequentie en vermogen, en zendt deze energie als een spectrum via een spoel naar het water. De energie wijzigt dus de fysische eigenschappen van de watermolecule door zijn oplosbaarheid te vergroten via een groepering van moleculen. Het ULF-proces beperkt vervuiling, corrosie of chloraminevorming, terwijl de PH-stabiliteit behouden blijft. Het zal het reinigen van de ring rond de zwembaden vergemakkelijken en u in staat stellen uw waterverbruik met 30% te verminderen.

De voordelen van het ®ACQUAPROCESS-proces :

Gegarandeerde resultaten | Geen onderhoud | Ongeëvenaarde waterkwaliteit | Controleert de vorming van bacteriën | Snelle installatie | Economisch, ecologisch | Apparatuur gegarandeerd voor 3 jaar

Immeubles collectifs

®ACQUAPROCESS

®ACQUAPROCESS beschermt het watersysteem en de aangesloten apparatuur tegen elk risico van kalkaanslag en corrosie.

GEZONDHEIDSZORG, HUISVESTING, TERTIAIRE SECTOR

Ons ®ACQUAPROCESS systeem kan ook worden gebruikt in tertiaire gebouwen, flatgebouwen, ziekenhuizen, klinieken en rusthuizen voor waterbehandeling, ongeacht het type installatie. Zonder wijziging van het bestaande systeem zal de installatie van het ®ACQUAPROCESS proces op drie verschillende plaatsen plaatsvinden, een eerste apparaat wordt geïnstalleerd op de algemene koudwatertoevoer, een tweede wordt geïnstalleerd op de warmwaterrecirculatielus en tenslotte kan een derde op de centrale verwarmingslus worden geplaatst. In het geval dat de verwarmings- en warmwaterrecirculatiecircuits dicht bij elkaar liggen, kan het tweede toestel voor beide circuits tegelijk worden gebruikt.

De ®ACQUAPROCESS beschermt het watercircuit en de aangesloten apparatuur tegen kalkaanslag en corrosie. Het zal uw onderhoudsbehoeften aanzienlijk verminderen. Curatief, het vernietigt biofilm en geïnstalleerde aanslag. Tenslotte zal ons systeem de reproductie van bacteriën en slib beperken. ®ACQUAPROCESS is geschikt voor zowel individuele woningen als appartementsgebouwen met enkele honderden eenheden. 100% tevreden of terugbetaald in het eerste jaar!

De voordelen van het ®ACQUAPROCESS-proces:

Resultaatgarantie | Snelle installatie zonder loodgieterij | Geen wijziging van de waterchemie | Geen onderhoud | 100% veilig en ecologisch | Garantie op apparatuur voor 3 jaar