UW VRAGEN OVER ®ACQUAPROCESS

Kan ik ®ACQUAPROCESS in mijn huis gebruiken ®?

Het ®ACQUAPROCESS systeem is een echte innovatie op het gebied van waterbehandeling die een natuurlijke, preventieve en curatieve behandeling van watercircuits mogelijk maakt dankzij een uniek proces van Low Frequency Induction (ULF):

 • Vermijden van de vorming van kalkaanslag.
 • Verwijderen van bestaande kalkaanslag.
 • Het voorkomen van algengroei.
 • Vermindering van microbiële en bacteriële aanwezigheid.

Oorspronkelijk ontworpen voor industriële toepassingen, is het ook zeer effectief in huis om kalk- en legionellaproblemen op te lossen.

Is het betrouwbaarder dan andere anti-kalksystemen?

Het ®ACQUAPROCESS-systeem bestaat uit een generator die variabele signalen in frequentie en vermogen verzendt en deze energie via een inductor naar het water verzendt. Deze energie wijzigt dus de calcieteigenschappen van water door de oplosbaarheidskracht te vergroten.

De inductor die direct op de te behandelen pijp wordt gewikkeld, creëert een laagfrequent elektrisch veld. Deze energie die naar het water wordt overgebracht, heeft het effect dat de vorming van sterk gehydrateerde kristallijne kiemen wordt bevorderd. De kalksteen wordt dus in een poederachtige en niet-korsterende vorm in water gesuspendeerd.

Kristallisatie wordt gevormd in water en niet op de wanden van leidingen en weerstanden.De gebrachte innovatie is om een proces te hebben dat zich aanpast aan de verschillende variabele parameters die worden aangetroffen, waardoor het een grote betrouwbaarheid heeft.

Inderdaad, waterbehandeling is zeer complex, omdat het noodzakelijk is om rekening te houden met de TH, de PH, de stroom, de configuratie van het netwerk, de temperatuur, die van de ene site tot de andere verschilt, daarom wordt het bekritiseerd om de meeste apparaten op de markt niet volledig betrouwbaar te zijn.

Het doel van een chemische behandeling is om in te werken op de elementen die in het water aanwezig zijn en de eigenschappen van de aanwezige componenten te wijzigen.

De prestaties van het ®ACQUAPROCESS-systeem gaan veel verder dan de behandeling van kalksteen, een specifieke aanpassing van dit systeem ®maakt het mogelijk om een actie te hebben op de proliferatie van bacteriën (waaronder legionella en algen), zonder chemische behandeling.

Wanneer kan water als zuiver worden beschouwd?

Zuiver water bestaat niet in zijn natuurlijke staat. In Frankrijk is 62% van het drinkwater afkomstig van ondergrondse hulpbronnen (stroomgebied van een bron of boring van een diepe watervoerende laag) en 38% van oppervlaktewater (rivier, rivier, meer), dus het bevat altijd iets dat in contact staat met de omgevingen die het doorkruist.

Het sanitaire controleprogramma wordt beheerst door verschillende wetgevingsteksten die de aard en het aantal watermonsters en uit te voeren analyses definiëren. De distributie van drinkwater is een openbare dienst die wordt toevertrouwd aan lokale autoriteiten die vrijelijk hun wijze van beheer bepalen. De Franse regelgeving gebruikt nooit de termen Drinkwater of Water Drinkbaarheid, maar Water geschikt voor menselijke consumptie, en het moet voldoen aan meer dan zeventig gezondheids- of milieukwaliteitscriteria. De eis van deze verordening is om de hygiënische kwaliteit te waarborgen.

Dit is het principe dat is vastgelegd in artikel L.1321-1 van de code de la santé publique. Als we het over waterkwaliteit hebben, hebben we het over twee aspecten:

 • Gezondheid en hygiëne,
 • Comfort en plezier.

Het zoeken naar comfort en plezier kan ondergeschikt lijken aan de gezondheidseisen. Voor consumenten die gewend zijn aan huiselijk comfort is het echter ook essentieel geworden.

Hard water is water dat veel opgeloste zouten bevat, zoals calcium- en magnesiumzouten. Voor een gezond persoon is het drinken van hard water, bekend als kalk, veilig.

Er kunnen echter ongemakken ontstaan door het gebruik van te hard water, zoals verstopte leidingen, ineffectieve schoonmaakmiddelen, problemen met corrosie, biofilm en bacteriën.

Is het ®ACQUAPROCESS-proces gecertificeerd ?

Ons ®ACQUAPROCESS-proces heeft de volgende kwaliteiten:

 • Bescherming van de industriële eigendom in de Europese Unie.
 • Een QHE (Qualified Highly Environmental) geclassificeerd systeem.
 • EU-milieukeur – NF Environnement (AFNOR september 2015).
 • Een zeer laag energieverbruik van 10W/H, klasse II.
 • Geen onderhoudskosten.
 • Eenvoudig te installeren, zonder aanpassing van het watersysteem.
 • Effectief, preventief en curatief.

 

In Frankrijk hebben we een aanzienlijke achterstand opgelopen. Kalkaanslag kost ons elk jaar meer dan een miljard euro aan onderhouds- en reparatiekosten voor leidingen en boilers, terwijl een groot deel daarvan kan worden bespaard door antikalkapparatuur te installeren.

Maar zolang er geen afstemming is tussen het investeringsbudget en het onderhoudsbudget, zal het als een lage prioriteit worden beschouwd.

Wat is het verschil tussen ®ACQUAPROCESS en een waterontharder?

Waterontharders veranderen de chemische samenstelling van het water, meestal door calcium te vervangen door natrium.

Daardoor is het water inderdaad minder hard, maar ook zouter en dus niet aan te raden voor mensen met een zoutarm dieet.

En dit is niet het enige nadeel van harswaterontharders. Dit type apparaat bevordert de verspreiding van bacteriën, vooral als het water niet regelmatig wordt gezogen, en vervuilt door verhoging van het natriumchloorgehalte in het oppervlaktewater.

Verzacht water tast de leidingen aan, terwijl een beetje kalk ze juist beschermt.

Tenslotte zijn deze installaties zeer duur.

Het alternatief voor chemische stoffen

Een complete oplossing voor de behandeling van water tegen :
KALKAANSLAG, CORROSIE, BACTERIËN, SLIB en ALGEN! !