WERKING VAN HET ®ACQUAPROCESS SYSTEEM

Het ®ACQUAPROCESS systeem bestaat uit een generator die variabele frequentie- en vermogenssignalen rechtstreeks naar de te behandelen buis stuurt via twee gewikkelde spoelen, waardoor een laagfrequent elektrisch veld ontstaat.

Het door deze indicatoren gegenereerde spectrum werkt in op de fysisch-chemische eigenschappen van de watermolecule, die daardoor wordt gewijzigd zonder dat de oorspronkelijke kenmerken ervan worden aangetast. Het oplosbaarheidsvermogen wordt verhoogd. Het korstvormig calciet zweeft in het water in de vorm van poedervormig, niet- korstvormig aragoniet, dat zich niet langer vasthecht aan de binnenwanden van het hydraulische circuit, maar in suspensie blijft.

De leidingen en weerstanden blijven bewaard!

De innovatie ligt in dit proces dat zich, in tegenstelling tot de concurrentie, aanpast aan alle hydraulische netwerkconfiguraties en waterkwaliteiten, waardoor ®ACQUAPROCESS een zeer betrouwbare oplossing is.

De behandeling van water is namelijk zeer complex, omdat rekening moet worden gehouden met de TH, de PH, het debiet, de netwerkconfiguratie en de temperatuur, die van plaats tot plaats verschillen, waardoor de meeste apparaten die op de markt zijn niet geheel betrouwbaar zijn.

De prestaties van het ®ACQUAPROCESS systeem gaan veel verder dan de behandeling van kalkaanslag, een specifieke aanpassing van dit systeem maakt het mogelijk de verspreiding van bacteriën (zoals legionella en microalgen) tegen te gaan, zonder chemische behandeling.

Door de kalkafzetting van leidingen, verwarmingselementen of trekpunten ontstaat de biofilm waarin 99% van de bacteriën in het watercircuit verblijven.

Het ®ACQUAPROCESS-systeem elimineert (via het effect van Van Der Waals krachten) de biofilm door de molecule die de aanslag vormt te wijzigen, waardoor de verspreiding van bacteriën wordt beperkt. De elektromagnetische inductie brengt een chemische reactie op gang waarbij een elektronenoverdracht plaatsvindt, het zogenaamde REDOX-proces (REDuction OXydation).

Dit proces, in gang gezet door een stroombron, produceert oxiderende stoffen die inwerken op de omgeving, corrosie en biofilm elimineren en zo de omstandigheden voor bacteriële groei beperken.

ZONDER CHEMISCHE PRODUCTEN
VOORKOMT DE VORMING VAN KALKAANSLAG
VERWIJDERT KALKAANSLAG
VOORKOMT DE PROLIFERATIE VAN MICROALGEN
VERMINDERT DE AANWEZIGHEID VAN MICROBEN EN BACTERIËN
GEEN ONDERHOUDSKOSTEN
Eau sans calcaire

OPLOSSINGEN VOOR WATERBEHANDELING

 • Adoucisseurs d'eau à résine

  Hars waterontharders

Hars waterontharders

Ze veranderen de chemische samenstelling van het water, meestal door calcium te vervangen door natrium, wat gevolgen heeft.

Het water wordt minder hard, maar ook meer zout en daarom niet aan te raden voor mensen met een zoutarm dieet.

Bovendien bevordert deze technologie de verspreiding van bacteriën, vooral als het water niet regelmatig wordt afgenomen, vervuilt zij door verhoging van het natriumchloorgehalte in het oppervlaktewater en heeft zij de neiging de leidingen aan te tasten.

Ten slotte zijn wateronthardingsinstallaties erg duur.

 • Anti-calcaire électro-magnetique

  Elektromagnetische apparaten

Elektromagnetische apparaten

Zij verwijderen de kalkaanslag niet, maar voorkomen dat deze zich aan de leidingen hecht, waardoor hun doeltreffendheid zeer onzeker is.

De voortdurende werking ervan kan kalkaanslag in de leidingen veroorzaken en deze zo verstoppen.

Alleen ®ACQUAPROCESS reageert op de problemen van bacteriën (legionella bijvoorbeeld) en bepaalde virussen (Prion bijvoorbeeld).

®ACQUAPROCESS BEHEER OP AFSTAND

®ACQUAPROCESS is ook een interactief systeem dat rekening houdt met alle informatie van het hydraulische circuit via sondes en deze via GSM, WIFI of intranetverbinding doorgeeft aan de server en het mogelijk maakt de werking ervan gemakkelijk te volgen vanaf een mobiele telefoon, een computer of een tablet.

De behandeling van water is zeer complex, omdat rekening moet worden gehouden met de TH, de PH, het debiet, de netwerkconfiguratie, de temperatuur, die van plaats tot plaats verschilt, waardoor de meeste apparaten op de markt niet erg betrouwbaar zijn. Het doel van de chemische behandeling is in te werken op de elementen in het water en de eigenschappen van de aanwezige componenten te wijzigen.

We weten dat kalkaanslag actiever is naarmate de temperatuur stijgt. Door een ondergrens voor de lage temperatuur en een bovengrens voor de hoge temperatuur in te stellen, zal het systeem, zodra het merkt dat de onder- of bovengrens wordt overschreden, ingrijpen door de parameters die op de golfgeneratoren werken te wijzigen. De gebruiker kan in real time op afstand alle gearchiveerde en actuele actie-informatie van het ®ACQUAPROCESS-systeem raadplegen, namelijk

 • DE ACTIES EN RESULTATEN VAN DE AANGESLOTEN SENSOREN.
 • DE JUISTE WERKING VAN HET ®ACQUAPROCESS SYSTEEM.
 • DE ACTIES VAN DE LAN RS485 VERBINDING.
 • DE ALARMVERBINDING, DE REDEN VOOR HET ALARM EN DE PERIODICITEIT VAN DE STORING.
 • DE ACTIES VAN DE GSM-VERBINDING.

Met onze aangesloten applicatie ACQUAGEST kunt u al deze indicatoren controleren en in geval van problemen in real time via SMS en/of E-mail door de server op de hoogte worden gebracht.

image

Geniet van gezond water !

Het ®ACQUAPROCESS-proces ®is de ideale oplossing tegen:
KALKAANSLAG, CORROSIE, BACTERIËN, SLIB en ALGEN! !